Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Konferencja nt. Społecznej readaptacji i pomocy osobom skazanym i ich rodzinom

Utworzono dnia 16.02.2017
Czcionka:

   13 lutego 2017 r. w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim odbyła się konferencja nt. Społecznej readaptacji i pomocy osobom skazanym i ich rodzinom w województwie lubuskim. Konferencja została zorganizowana we współpracy Wojewody Lubuskiego z Dyrektorami Okręgowej Służby Więziennej w Poznaniu oraz Szczecinie. Gościem honorowym spotkania była Elżbieta Rafalska, Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, która omówiła politykę rządu wobec społecznej readaptacji i pomocy społecznej skazanym i ich rodzinom. Spotkanie miało interdyscyplinarny charakter; skupiało przedstawicieli służb więziennictwa, sądu, kurateli sądowej, pomocy społecznej, środowiska naukowego. Wzajemna wymiana informacji o podejmowanych na rzecz tej grupy osób działaniach pozwoliła uczestnikom wzbogacić wiedzę i skorzystać z zasobów innych instytucji w celu rozwoju działań w niedalekiej przyszłości. Podczas konferencji omówiono zasady współpracy w zakresie przeciwdziałania pogłębiania się zjawiska izolacji i wykluczenia społecznego osób opuszczających zakłady karne i areszty śledcze oraz koordynacji działań instytucji i organów udzielających pomocy społecznej w ramach świadczeń z pomocy społecznej oraz pomocy postpenitencjarnej osobom opuszczającym zakłady karne a także ich rodzinom. Ponadto poruszono zagadnienie readaptacji skazanych, przedstawiając „dobre praktyki” kuratorów sądowych, środowiska naukowego, zakładu karnego i ośrodka pomocy społecznej. Z informacji przekazanych przez Panią Elżbietę Rafalską, Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wynika, że w 2016 r. zakłady karne/areszty śledcze w wojewódzkim lubuskim opuściło 3.201 osób (w kraju: 77.761 osób). Natomiast liczba osób przebywających w zakładach karnych/aresztach śledczych w woj. lubuskim wg danych na dzień 3 lutego 2017 r. wynosi 2.506 (w kraju 72813 osób). Ponadto z danych statystycznych za 2016 r. wynika, że z powodu „trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego” ośrodki pomocy społecznej w naszym województwie przyznały pomoc w różnych przewidzianych ustawą o pomocy społecznej formach 754 rodzinom, co stanowi 1,8 % wszystkich rodzin objętych pomocą społeczną. W imieniu Burmistrza Sulęcina w konferencji wziął udział Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulęcinie Andrzej Stefan Żelechowski.

Konferencja

Utworzono dnia 16.02.2017, 10:26

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Listopad 2018
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

Imieniny

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 55

W poprzednim tygodniu: 94

W tym miesiącu: 255

W poprzednim miesiącu: 406

Wszystkich: 7249