Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sulęcinie

Czcionka:

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych realizuje swoje zadania w oparciu o:

- Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

- Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii

- Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie

Prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu należy do zadań własnych gminy. W szczególności zadania te obejmują: 1) zwiększanie dostępności terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu; 2) udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie; 3) prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych; 4) wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych. Wszystkie działania i związane z nimi decyzje dotyczące realizacji programów odbywają się podczas posiedzeń Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

 

www.parpa.pl      Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

www.prom.org.pl    Pomarańczowa linia dla rodziców, których dzieci zażywają środki psychoakrywne: 801 140 068

 

ZAŁĄCZNIKI:

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Październik 2018
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Imieniny