Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Świetlice środowiskowe

Czcionka:

 

ŚWIETLICE ŚRODOWISKOWE działające przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Sulęcinie

Placówki wsparcia dziennego - świetlice środowiskowe działają na podstawie:

1) ustawy z dnia 09.06.2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 332);

2) ustawy z dnia 26.10.1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( Dz. U. z 2015 r. poz. 1286);

3) ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii ( Dz. U. z 2012 r., poz. 124 ze zm.);

4) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie ( Dz. U. z 2015 r., poz. 1390 );

5) Uchwały Nr X/55/15 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 7 września 2015 r. w sprawie utworzenia placówek wsparcia dziennego prowadzonych w formie opiekuńczej przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulęcinie;

6) Uchwały Nr XLVIII/291/10 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 09 listopada 2010 r. w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2011 – 2016;

7) Uchwały Nr XXXIX/262/14 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2014 – 2016.

Świetlice środowiskowe przeznaczone są dla dzieci uczęszczających do szkoły podstawowej i gimnazjum, zamieszkujących na terenie Miasta i Gminy Sulęcin i zapewniają dziecku w szczególności:

1) opiekę i wychowanie,

2) pomoc w nauce,

3) organizację czasu wolnego, zabawę i zajęcia sportowe, oraz rozwój zainteresowań,

4) pomoc w sytuacjach kryzysowych np. szkolnych, rodzinnych, rówieśniczych i osobistych dziecka i jego rodziny,

5) formowanie postaw społecznie pożądanych i pomoc w prawidłowym rozwoju ich osobowości, nabywanie różnych umiejętności społecznych, koniecznych do samodzielnego funkcjonowania,

6) kształtowanie prawidłowych kontaktów dziecka z rodziną i środowiskiem,

7) pomoc socjalną poprzez zapewnienie wychowankom jednego posiłku dziennie.

Wykaz świetlic i godziny otwarcia: 

1. ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA w BRZEŹNIE - BRZEŹNO 27 wychowawca: Justyna Stankiewicz

   godziny otwarcia:

   - poniedziałek, wtorek:1600 -2000, środa, czwartek, piątek: 1500-1900

2. ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA w DŁUGOSZYNIE - DŁUGOSZYN 11 b wychowawca: Teresa Oleszko 

   czynna od wtorku do piątku w godzinach od 1500 do 1800

 3. ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA w GROCHOWIE - GROCHOWO, ul. Główna 7 OSP wychowawca: Jolanta Tymczyn 

  godziny otwarcia:

  - poniedziałek, środa, piątek: 1230 - 1600, wtorek, czwartek: 1615 - 2000.

4. ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA w SULĘCINIE - SULĘCIN, ul.Żeromskiego 71 wychowawca: Walentyna Głąbowska

   czynna codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach: 1430 - 1830 

5. ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA w TRZEBOWIE - TRZEBÓW 61 A OSP wychowawca: Agnieszka Polechajło

   czynna codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach: 1500- 1900

6. ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA w TRZEMESZNIE LUBUSKIM - TRZEMESZNO Lub., ul. Poznańska 63 wychowawca: Jolanta Tymczyn

   godziny otwarcia:

   poniedziałek, środa, piątek: 1615 - 2000 , wtorek, czwartek: 1230 – 1600

7. ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA w ZARZYNIU - ZARZYŃ 43A/1 wychowawca: Sara Hołownia

    czynna codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach: 1400 - 1800 

8. ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA w ŻUBROWIE - ŻUBRÓW 16 wychowawca: Katarzyna Kurasik

    czynna codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach: 1600 - 1900 

    W okresie wakacji, ferii, dni wolnych od zajęć szkolnych godziny pracy świetlicy mogą ulec zmianie zgodnie z potrzebami dzieci i możliwościami placówki.

    Zapraszamy dzieci i młodzież do naszych świetlic:)

 

Nasze drogi do wolności

Nasze drogi do wolności

Dzień Seniora w Żubrowie

Dzień Seniora w Żubrowie

Festyn Rodzinny w Długoszynie

Festyn Rodzinny w Długoszynie

Indiańskie Lato 2016 w Trzemesznie Lubuskim

Indiańskie Lato 2016 w Trzemesznie  Lubuskim

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Listopad 2017
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

Imieniny